studnie

Studnie wodomierzowe, lub studnie z możliwością zamontowania wodomierza dają nam możliwość pomiaru. Możemy wykonać studnie, które wymagają niestandardowych konstrukcji, tak więc jak najbardziej jesteśmy nastawieni na realizacje indywidualnych zamówień. Wykonujemy również standardowe studnie z politylenu o wysokiej gęstości. Tworzywo, z którego są wykonane charakteryzuje się tym, że jest wysoko odporne na związki chemiczne jak i na ścieranie. Odpowiednio dobrana sztywność obwodowa , zapewnia wytrzymałość studni nawet na obszarach dotkniętych szkodami górniczymi. Wszelkie części studni, czyli na przykład podstawa z dnem płaskim, komora studzienna, zwieńczenie studni są finalnie złączone ze sobą techniką spawania ekstruzyjnego, co gwarantuje szczelną i niezawodną konstrukcję. Wszystkie studnie są wykonywane indywidualnie jako produkty jednostkowe ponieważ są dopasowywane do potrzeb zamawiającego. Nasza firma udziela Państwu gwarancji na okres dwunastu miesięcy na zakupiony u nas wyrób, co z kolei daje Państwu gwarancję na zakup towaru niewadliwego.

Reklamy

Zbiorniki

Najlepsze, najbardziej wytrzymałe, po prostu najsolidniejsze zbiorniki na rynku. Wyprodukowane przez naszą jednostkę zasobniki charakteryzują się wysoką odpornością i wytrzymałością na wszelakiego typu czynniki zewnętrzne. W naszych zbiornikach można magazynować wszystko. Wykonamy jakikolwiek zbiornik, na każdą substancję jaką sobie zażyczy nabywca. Przy użyciu wiedzy i długoletniemu badaniu jesteśmy w stanie sprostać najśmielszym wyczekiwaniom kontrahenta. Zbiorniki wykonane przez naszą firmę to gwarancja jakości. Na rynku jesteśmy już od kilkunastu lat, był to okres wielkiego rozwoju firmy, w tym czasie wykonaliśmy na prawdę dużo zbiorników i wszyscy klienci byli i są zadowoleni z usług i towaru, który od nas otrzymali. Na wykonane zbiorniki dajemy kilkuletnią gwarancję, albowiem jesteśmy pewni tego, że to co robimy jest dobre i spełnia wszelkie normy i z tego właśnie powodu bez obaw dajemy, tak długie gwarancje, ponieważ wiemy co robimy i jesteśmy pewni swoich wyrobów. Zbiorniki, jakie produkujemy posiadają najróżniejsze wielkości i użycia.

Kształtki

Kształtki – skończone elementy mechanizmu, urządzenia albo półproduktu o konturze nie potrzebującym dalszej obróbki maszynowej albo chemicznej. Kształtki używane są w różnych dziedzinach technologii, między innymi: kształtki mosiężne i plastikowe wykorzystywane w hydraulice do montowania sieci wodnych i w pneumatyce do sieci gazowych; kształtki stalowe (półfabrykaty) – do wykonywania konstrukcji nośnych; kształtki styropianowe – do izolacji cieplnej; kształtki ścierne używane są do obróbki ściernej. W wielu przypadkach sceptycznie i niecierpliwością spoglądamy na wymurowany z kształtek klinkierowych przy znacznych nakładach pieniężnych mur lub słupek ogrodzeniowy, oszpecony pojawiającymi się wykwitami. W miarę upływu czasu z początku nieogromne naloty przekształcają się w paskudne zacieki, które pokrywają coraz większą powierzchnię spoin i cegieł, dając efekt podobny do poczynień grupy wandali uzbrojonych w białą farbę. Wzbudzający litość „efekt estetyczny” to tylko fragment problemu. W celu poprawy jakości i osiągania zadowalających wyników swojej pracy używaj kształtki tylko takie, które masz pewność, że są solidnie wykonane.

Separatory

Separatorysubstancji ropopochodnych poświęcone są do oczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów, które na sposób ciągły zagrożone są skażeniem materiami ropopochodnymi. Są to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych na sposób automatyczny następuje oddzielenie (separacja) olei wolnych i emulsji semistabilnych od reszty ścieków podczas ich przepływu przez wnętrze separatora W przypadku właściwego wyboru wielkości znamionowej NS, przy wystąpieniu Ruchu nominalnego, dostarczony jest laminarny przepływ zaolejonych wód opadowych. Silnie zatłuszczone ścieki technologiczne nie powinny być odprowadzane prosto aż do instalacji kanalizacyjnych, ponieważ powoduje to serię problemów związanych z funkcjonowaniem biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zwiększa koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej. W zamiaru zmniejszenia nienależytych skutków bezpośredniego odprowadzania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych aż do kanalizacji (zatykanie przewodów, emisje gazów gnilnych, podwyższone zużycie tlenu w biologicznych oczyszczalniach ścieków) niezbędne jest odtłuszczenie ścieków jak najbliżej źródła występowania zanieczyszczeń tłuszczowych, dlatego właśnie powinno stosować się separatory.